Rehabilitace


Rehabilitace

 

Pokud mají naši klienti zájem, mohou využít naší nabídky rehabilitací, které jsou určeny právě pro zralý věk. Smyslem rehabilitací je pomoci našim klientům lépe zvládat různé stránky každodenního života, například trénováním dovednosti potřebné k péči o sebe sama, nebo nácvik soběstačnosti, která našim klientům pomůže k lepšímu začlenění do společnosti.

Rádi také pomůžeme se zprostředkováním kontaktu se společenským prostředím. 

Rehabilitace je zaměřena i na klienty, kteří prodělali centrální mozkovou příhodu nebo jsou po operaci a chtějí se opět vrátit do domácího prostředí a co nejlépe v něm opět fungovat.

Rehabilitaci poskytujeme pouze ošetřovatelskou. Rehabilitaci kvalifikovanými fyzioterapeuty neposkytujeme.

Každý z našich klientů může svůj pobyt využít podle svých přání a potřeb. S našimi kvalifikovanými pracovníky si může sestavit individuální plán, který se v průběhu pobytu hodnotí.