UPOZORNĚNÍ - Pravidla návštěv v Senior centru Kolín s.r.o.

 

Návštěvu u klienta našeho zařízení lze připustit za těchto podmínek:

Pokud osoba navštěvující klienta našeho zařízení:

 •  Absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem.
 •  Absolvovala nejdéle před 72 hodinami (3 dny) POC test na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem (antigenní).
 •  Má ukončené očkování proti onemocnění covid- 19 a doloží toto národním certifikátem o provedeném očkování platným v ČR.

Tento certifikát musí obsahovat: 

 1. údaje o očkované osobě
 2. podaném typu vakcíny
 3. datum podání vakcíny
 4. identifikaci subjektu, který potvrzení vydal

Dále, že uplynulo od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu ( např.: Moderna, Astra Zeneca, Pfizer-BioNTech) podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více, než 90 dní, pokud NEBYLA aplikována druhá dávka, nebo, od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud BYLA aplikována druhá dávka, nebo od aplikace dávky očkovací látky u jednodávkového schématu podle SPC ( Johnson & Jonson) uplynulo nejméně 14 dní a ne déle než 9 měsíců.

 • osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid- 19, uplynula u ní 14 denní doba platná pro izolacia od prvního pozitivního POC antigenního, nebo RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2 neuplynulo déle než 180 dní,
 • osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování pro laickou veřejnost schválený Ministerstvem zdravotnictví, s negativním výsledkem,
 • osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem… tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele, nebo čestným prohlášením,
 • osoba ve škole, nebo školském zařízení absolvovala nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, který je určen pro sebetestování a použití laickou osobou, tato skutečnost se taktéž dokládá čestným prohlášením, resp. Čestným prohlášením zákonného zástupce, či potvrzením školy.

Osoba navštěvující klienta našeho zařízení, která splní některou z výše uvedených podmínek, může vykonat návštěvu za předpokladu, že po dobu návštěvy používá ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor bez výdechového ventilu s označením FFP2, nebo KN 95 (s výjimkou dětí do 2 let věku, jenž nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest a s výjimkou dětí do 15let, pokud budou mít dýchací cesty (nos, ústa) zakryty jiným ochranným prostředkem, který brání šíření kapének.

Osoba, která přichází do našeho zařízení, je povinna hlásit se na Recepci, případně vyčkat příchodu personálu, kterému se prokáže jedním z výše vyjmenovaných potvrzení.

Děkujeme, že výše uvedené respektujete, dodržujete a chápete, že naším společným cílem je, udělat vše, co je v našich silách pro to, abychom  ochránili naše klienty před onemocnění Covid- 19."


 

Máme tu opět předvánoční čas a s ním i oblíbenou akci Ježíškova vnoučata, které se každoročně účastníme. O tom jak můžete pomoci a jak to celé funguje se dozvíte po kliknutí na logo Ježíškových vnoučat.

Image

 


Rádi bychom Vám připomněli, že je možné spojit se s našimi seniory, Vašimi blízkými a přáteli, přes Skype.

Naleznete nás na pod Senior centrum Kolín s.r.o. nebo pod mailem peterova@sestricka.cz

Image​​

 

Senior centrum Kolín

 

Opustit ve stáří domov a přestěhovat se na nové a neznámé místo je krokem, který s sebou nese obavy z nastávající budoucnosti. My v Senior centru děláme vše proto, abychom Vašim blízkým tento přechod co nejvíce ulehčili a poskytli jim příjemné a bezpečné místo pro život.

O klienty pečujeme tak, jak bychom chtěli, aby bylo jednou ve stáří pečováno o nás. Pevně věříme, že u nás najdou nejen profesionální přístup, ale také zázemí a porozumění. Ošetřovatelskou péči zajišťují vyškolené pečovatelky a zdravotní sestry. Celý tým může kromě odborných znalostí a bohaté praxe nabídnout také lidský přístup a hluboké pochopení pro potřeby Vašich blízkých. K dobré pohodě a duševní kondici velkou měrou přispívá kvalitní trávení volného času.

Mezi zaměstnanci našeho centra je proto i aktivizační pracovník, který se snaží podnítit naše klienty k zájmovým aktivitám, jako je hraní her, četba knih, ale také ruční práce či umělecká činnost. Do volnočasových aktivit pochopitelně nikoho nenutíme a vše záleží jen na přáních a schopnostech každého z našich klientů. Každý člověk je jedinečný a zaslouží si, aby k němu tak bylo i přistupováno.

Naši klienti jsou lidé, kteří ve svém životě již zažili mnoho. Mají své osudy, zvyky i přání. Staráme se o ně s úctou a plně respektujeme jejich potřeby, práva i obavy z nadcházející citlivé fáze lidského života. Podporujeme je v samostatnosti a pomáháme tam, kde už síly nestačí a zdravotní stav nedovolí. Pomáháme jim lépe zvládat různé stránky každodenního života, například trénováním dovednosti potřebné k péči o sebe sama nebo nácvik soběstačnosti, která našim klientům pomůže k lepšímu začlenění do společnosti.

Rádi také pomůžeme se zprostředkováním kontaktu se společenským prostředím. Do našeho zařízení pravidelně dochází praktická lékařka, chirurg a psychiatr. Neposkytujeme rehabilitaci kvalifikovanými fyzioterapeuty, pouze rehabilitaci ošetřovatelskou.Reference

Hrbek H.

"Písemnou cestou chci poděkovat celému týmu domova seniorů za rodinnou péči,kterou poskytovali mé matce po dobu pobytu ve zdejším domově.Po příjezdu na návštěvu v denní i odpolední době byl pokoj vždy pečlivě uklizen a voněl čistotou. Personál vždy slušný a přívětivý a ochotně informoval o zdrav.stavu matky a vždy byl nápomocen řešit zdrav.stav. Díky Vám, Hrbek"

Skálová D.

"Ráda bych poděkovala všem, včetně paní doktorky, kteří se od ledna letošního roku starají o mojí maminku! Úžasná péče a vstřícný přístup, který je vidět na každém kroku! Nejlépe to bylo vidět v době pandemie, když se tam zavírali se svými klienty. Moc děkuji!!!"

Václavíčková I.

"Dobrý den, chci  Vám a celému personálu poděkovat za dlouhou a starostlivou péči o mou maminku, paní Helenu Horáčkovou. DĚKUJI a přeji lepší časy, hodně zdraví."


 

Trvalý rozvoj kvality v pobytových zařízeních sociálních služeb skupiny AHC
realizace projektu: 1.4.2020 - 31.3.2022
CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015332
je spolufinancován Evropskou unií.

logo eu fond
Projekt je zaměřen na rozvoj a zkvalitňování sociálních služeb v pobytových zařízeních žadatele a partnerů. Záměrem je nastavit a implementovat procesy, které budou vést k trvalému rozvoji kvality SSL, s přímým dopadem na kvalitu života uživatelů a s reflektováním moderních metod v oboru.

Celkové způsobilé náklady 5 215 825,00
Vlastní financování způsobilých výdajů 782 373,75
Dotace 4 433 451,25